Δημόσια έγγραφα


DARIAH-GR/ΔΥΑΣ_Επιστολή Ενημέρωσης Απολλωνίς (27/7/2018)

DARIAH-GR/ΔΥΑΣ_Σημαντική ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (17/7/2018)

Διευκρινιστική επιστολή για την διαφοροποίηση των μητρώων (26/2/2015)