Απολογισμός εναρκτήριας εκδήλωσης του έργου DARIAH-GR


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος DARIAH-GR Ανάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών και το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ), στις 7 και 8 Απριλίου. Η εκδήλωση έγινε στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

(περισσότερα…)