Ετήσια συνάντηση DH2019, 8-12 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, Ολλανδία


Jennifer Edmond, Vicky Garnett, Helen Goulis, Kristen Schuster, Ulrike Wuttke, “Developing and Integrating Training Materials on Research Infrastructures into Higher Education course design: The PARTHENOS Experience”,  Αnnual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (Digital Humanities Conference 2019), Utrecht, July 9-12. (περισσότερα)

This long paper set a context for training around Research Infrastructures, and their inclusion in formal Higher Education courses. Using PARTHENOS materials as a case study, we discussed the rationale for and process of designing the course to incorporate training materials around Research Infrastructures following extensive research via a survey, desk research and workshops into the current state of training provision in the Digital Humanities within Higher Education Institutions. It also discussed the design of the resulting module in more detail, and the results of the evaluation process we have undertaken. Finally, we offered the lessons learned throughout this process and recommendations for the incorporation of training materials from Digital Research Infrastructures.