Ετήσια Διαδικτυακή Συνάντηση DARIAH 2020


7 Οκτωβρίου 2020 – 2 Δεκεμβρίου 2020
Ζάγκρεμπ, ΚροατίαΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση του DARIAH  (DARIAH Annual Event 2020), που λόγω της πανδημίας Covid-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν οι Scholarly Primitives, οι ακαδημαϊκές θεμελιακές αρχές που διατυπώθηκαν από τον John Unsworth με σκοπό να αποτυπώσουν τη ροή εργασιών, τις λειτουργίες που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

 Αυτήν τη χρονιά
η διάρκεια της ετήσιας συνάντησης διευρύνθηκε χρονικά με συναντήσεις των ομάδων
εργασίας, σεμινάρια και ανακοινώσεις που ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου και
ολοκληρώθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου (βλ. DARIAH Annual Event sessions). Οι
εργασίες της συνάντησης κορυφώθηκαν 10-13 Νοεμβρίου, με έξι ανακοινώσεις και
την κεντρική ομιλία του John Unswort, μια
διαδικτυακή έκθεση (poster exhibition) που
περιλάμβανε 19 αφίσες και demos, καθώς
και δύο εκδηλώσεις επίσημης έναρξης και λήξης της διοργάνωσης. Με πάνω από 300
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, η φετινή συνάντηση στέφθηκε από επιτυχία και
έδωσε την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συζητήσεις 
και αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας του DARIAH.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://dariah-ae-2020.sciencesconf.org/

Ειδικότερου
ελληνικού ενδιαφέροντος ήταν:

Η ετήσια συνάντηση του 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενώ η συνάντηση του 2022 θα λάβει χώρα στην Αθήνα.

BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus