Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 15-19 Ιουλίου 2019, Αθήνα


Κατσιαδάκη Ελ., «DARIAH-GR/ΔΥΑΣ σύντομη Παρουσίαση» , 1ο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες DHSS2019, Αθήνα, Κτήριο Τροίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15-19/07/2019. (περισσότερα)