Ημερίδα ΑΣΚΤ, 16 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα


Ε. Γουλή, Α. Καρασίμος, Π. Καλαφατά, Ε. Μεργούπη-Σαβαΐδου, Ν. Παπαδάκης, Γ. Τζεδόπουλος, Α. Φαλιέρου, Γ. Χρυσοβιτσάνος, Ε. Βερναρδάκη, M. Σπηλιωτοπούλου, Ε. Κατσιαδάκη, «Από το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στο PARTHENOS-EU Project: Οι ψηφιακές υποδομές, τα μητρώα συλλογών και οι θησαυροί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες«, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: προβληματισμοί και προκλήσεις, Αθήνα, ΑΣΚΤ, 16/2/2018. (περισσότερα)