GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Ηλεκτρονικός Οδηγός FRBRοο v.2.0

Ημερομηνία Προσθήκης:

Ο εκπαιδευτικός διαδικτυακός οδηγός του FRBRoo στοχεύει στην εξοικείωση των χρηστών με το FRBRoo, μια τυπική οντολογία που αποτυπώνει και αναπαριστά τη σημασιολογία της βιβλιογραφικής πληροφορίας και, συνεπώς, διευκολύνει την ενσωμάτωση, διαμεσολάβηση, και ανταλλαγή της πληροφορίας που παράγεται στα μουσεία και τις βιβλιοθήκες.

Το περιεχόμενο αυτού του οδηγού είναι χωρισμένο σε 7 κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες χωρίζεται σε άλλες υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
1. Εισαγωγή: Στην πρώτη κατηγορία γίνεται εισαγωγή στον κόσμο και το ρόλο των ιδρυμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς που στόχο έχει να δείξει τις διαφορές αλλά κυρίως τα κοινά που έχουν οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία όσο αφορά στο ρόλο και τις πρακτικές και να αιτιολογήσει την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ τους με στόχο την κοινή όψη και πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία.
Δεδομένου του ότι ο οδηγός απευθύνεται σε δύο διαφορετικές κοινότητες, τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα και αυτή των επιστημόνων υπολογιστών, κρίθηκε σκόπιμο να οριστούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες για το απαραίτητο υπόβαθρο που πρέπει να έχει η κάθε κατηγορία χρηστών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ τους.
2. Απαραίτητο υπόβαθρο στην βιβλιοθηκονομία: Σε αυτη την κατηγορία που απευθύνεται σε προγραμματιστές γίνεται μια εισαγωγή στις βιβλιοθήκες και τις σημερινές βιβλιοθηκονομικές πρακτικές στην καταλογογράφηση.
3. Απαραίτητο υποβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών: Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους και στόχο έχει να τους παρέχει βασικές γνώσεις πάνω στα συστήματα αναπαράστασης γνώσης και στις οντολογίες ωστε να κατανοήσουν πιο εύκολα την οντολογία του FRBRoo.
4. FRBR και CIDOC-CRM: Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα νοητικά μοντέλα FRBR και CIDOC-CRM απο την εναρμόνιση των οποίων προέκυψε η οντολογία που μελετάμε. Στόχος της ενότητας είναι να εξηγήσει τις δομές των δυο διαφορετικών μοντέλων, ενα μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεω ν και ένα οντοκεντρικό, ώστε να γίνει και στην πορεία αντιληπτό τι υιοθετήθηκε απο το κάθε μοντέλο και γιατί.
5. Κατανόηση του FRBRoo: Στην κατηγορία αυτή αναλύεται το FRBRoo. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της οντολογίας , δινεται ο ορισμός και οι στόχοι της. Στη συνέχεια παρέχεται λεπτομερής εξήγηση των εννοιών και των διαδικασιών που αποτελούν τον πυρήνα του μοντέλου, εξηγούνται οι βελτιώσεις του FRBRoo σε σχέση με το FRBRer και πως επέκτάθηκε το CIDOC-CRM για να καλύψει τις ανάγκες της τεκμηρίωσης στις βιβλιοθήκες. Η οντολογία εξηγείται μέσω των γράφων, συνήθως σε διαδοχικές εικόνες, συνοδεία κειμένων.
Σε αυτή την ενότητα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να δει ποιες ειναι οι σχετικές κλάσεις και ιδότητες που αναφέρονται σε κάθε γραφο και να μπορεί κλικάρωντάς τες να δεί την επεξήγηση της κλάσης (scope note), τις ιδιότητες που της αντιστοιχούν καθώς και παραδείγματα.
6. Οφέλη χρήσης: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα οφέλη της χρήσης του FRBRoo που σχετίζονται με το FRBRer και αυτά που σχετίζονται με το CIDOC -CRM .
7. Υλοποίηση: Η τελευταία ενότητα περιέχει πληροφορίες για την υλοποίηση του FRBRoo.

Τέλος για τη κατανόηση της οντολογίας έχουν αναπαρασταθεί σε γράφους διάφορα παραδείγματα και παρέχονται διαφορετικού τύπου ασκήσεις για τους χρήστες όπως κουιζ ερωτήσεων και ασκήσεις δημιουργίας γράφων καθώς και η δυνατότητα επαλήθευσης.
Επίσης ο οδηγός παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα επεξηγηματικά σημειώματα (scope notes) των κλάσεων και ιδιοτήτων της τελευταίας έκδοσης του FRBRoo και του CIDOC CRM, καθώς και να αναζητούν την ορολογία (terms) και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ενότητα.

Πατήστε εδώ για να μπείτε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό FRBRοο v.2.0