Οδηγίες συντήρησης αλληλοαναφορών


Περιγράφει το πρόβλημα που εμφανίζεται οταν δυο ή περισσότεροι διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στο ίδιο αναφερόμενο και προτείνεται ένα μοντέλο δημιουργίας υποθέσεων ταυτότητας – αναφοράς. Οδηγίες συντήρησης αλληλοαναφορών