Πώς αναδεικνύεται το ψηφιακό πολιτιστικό μας περιεχόμενο με την χρήση της πλατφόρμας WITH


Τετάρτη 22/6/2016, 10:30 π.μ.
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Α.Κλίτος Ανατολικής Αίθουσας, Πανεπιστημίου 28
Εισηγητές / συντονιστές: Νάσος Δροσόπουλος, Νίκος Σίμου, Νατάσα Σοφού, Γιώργος Στάμου, Βασίλης Τζουβάρας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόκειται για ένα εργαστήρι πάνω στην ανάδειξη και αύξηση της χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Θα πραγματοποιηθεί στην ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, στο τραπέζι συνεδριάσεων, χωρητικότητας 30 θέσεων.  Για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης παρακαλούμε να έχετε στη διάθεσή σας φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο τον browser Firefox. Επίσης, όποιος επιθυμεί μπορεί να δουλέψει πάνω στο δικό του υλικό. Παρακαλώ πολύ στείλτε απαντητικό μήνυμα στο evernardaki@academyofathens.gr με τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Φορέας) για την εγγραφή σας στο εργαστήριο.

To εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Eικόνας, Bίντεο και Πολυμέσων, ΕΠΙΣΕΥ ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην περιοχή της ψηφιακής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω της συμμετοχής του σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά έργα για τη δημιουργία και εξέλιξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών που επιτρέπουν την συσσώρευση και ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου. To εργαστήριο έχει αναπτύξει και συντηρεί πλατφόρμα MINT , που έχει χρησιμοποιηθεί για την συσσώρευση πάνω από 20 εκατομμυρίων τεκμηρίων στη διαδικτυακή πύλη της Europeana, και υποστηρίζει σημαντικούς θεματικούς και γεωγραφικούς συσσωρευτές πολιτιστικού υλικού.

Τον τελευταίο χρόνο υλοποιεί την συνεργατική πλατφόρμα WITH, που απεθύνεται στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, στοχεύοντας στην αύξηση της χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που διατίθεται από μία πληθώρα πηγών (Europeana, DPLA, DigitalNZ κλπ.). Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των κλάδων αυτών, από παρόχους περιεχομένου παραγωγούς, ερευνητές, εκθέτες, καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, εκδότες και διανομείς ψηφιακού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτικούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, μέχρι προγραμματιστές εφαρμογών, επαγγελματίες και απλούς χρήστες.

Το WITH παρέχει υπηρεσίες για την εύκολη αναζήτηση πολιτιστικών πόρων που πληρούν τα κριτήρια ανάκτησης των χρηστών έτσι ώστε να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται με σκοπό τη καλλιτεχνική δημιουργία, την προώθηση της καινοτομίας και την επίδειξη της κοινωνικής και οικονομικής αξίας του πολιτιστικού περιεχομένου. Το τελευταίο εξυπηρετεί σαν βάση για συνεχή πειραματισμό και καινοτομία, σε μια σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια αφιερωμένα στο πολιτιστικό περιεχόμενο, τα οποία αποσκοπούν στο να παράξουν νέες εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες στους διαθέσιμους πόρους, μέσω της χρήσης των προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) του WITH.

Οι τρόποι συμμετοχής και χρήσης της πλατφόρμας μπορούν να αναλυθούν, σε υψηλό επίπεδο, στους ακόλουθους: