δυά(ς)λογοι


Μια δράση με στόχο τη διάδοση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και την επικοινωνία με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 
 
 
 

Μια ματιά στην τυπική οντολογία CIDOC CRM και τις μεθόδους για την πρακτική της εφαρμογή στην ενοποίηση δεδομένων

Παρασκευή 24/2/2017, 10:30 π.μ.
Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH
Ομιλητής: George Bruseker, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η εισήγηση «A Look at Formal Ontology, CIDOC CRM and Methods for their Practical Application for Data Integration» είναι μία εισαγωγή στην τυπική οντολογία και τη χρήση της. Ειδικότερα γίνεται εισαγωγή στην οντολογία CIDOC CRM για δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξηγεί τη βασική λογική της οντολογίας CIDOC-CRM και πως μπορεί να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα για την αντιστοίχιση ετερογενών δεδομένων σε μία κοινή διατύπωση. Επίσης, παρουσιάζεται το εργαλείο 3M για την αντιστοίχιση δεδομένων στο CIDOC-CRM. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την αντιστοίχιση και το λογισμικό.

Δείτε την παρουσίαση του CIDOC-CRM και την παρουσίαση αντιστοίχισης δεδομένων.

Πώς αναδεικνύεται το ψηφιακό πολιτιστικό μας περιεχόμενο με την χρήση της πλατφόρμας WITH

Τετάρτη 22/6/2016, 10:30 π.μ.

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28

Εισηγητές / συντονιστές: Νάσος Δροσόπουλος, Νίκος Σίμου, Νατάσα Σοφού, Γιώργος Στάμου, Βασίλης Τζουβάρας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόκειται για ένα εργαστήρι πάνω στην ανάδειξη και αύξηση της χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Θα πραγματοποιηθεί στην ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, στο τραπέζι συνεδριάσεων, χωρητικότητας 30 θέσεων.  Για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης παρακαλούμε να έχετε στη διάθεσή σας φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο τον browser Firefox. Επίσης, όποιος επιθυμεί μπορεί να δουλέψει πάνω στο δικό του υλικό. Παρακαλώ πολύ στείλτε απαντητικό μήνυμα στο evernardaki@academyofathens.gr με τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Φορέας) για την εγγραφή σας στο εργαστήριο.

To εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Eικόνας, Bίντεο και Πολυμέσων, ΕΠΙΣΕΥ ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην περιοχή της ψηφιακής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω της συμμετοχής του σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά έργα για τη δημιουργία και εξέλιξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών που επιτρέπουν την συσσώρευση και ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου. To εργαστήριο έχει αναπτύξει και συντηρεί πλατφόρμα MINT , που έχει χρησιμοποιηθεί για την συσσώρευση πάνω από 20 εκατομμυρίων τεκμηρίων στη διαδικτυακή πύλη της Europeana, και υποστηρίζει σημαντικούς θεματικούς και γεωγραφικούς συσσωρευτές πολιτιστικού υλικού.

Τον τελευταίο χρόνο υλοποιεί την συνεργατική πλατφόρμα WITH, που απεθύνεται στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, στοχεύοντας στην αύξηση της χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που διατίθεται από μία πληθώρα πηγών (Europeana, DPLA, DigitalNZ κλπ.). Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των κλάδων αυτών, από παρόχους περιεχομένου παραγωγούς, ερευνητές, εκθέτες, καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, εκδότες και διανομείς ψηφιακού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτικούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, μέχρι προγραμματιστές εφαρμογών, επαγγελματίες και απλούς χρήστες.

Το WITH παρέχει υπηρεσίες για την εύκολη αναζήτηση πολιτιστικών πόρων που πληρούν τα κριτήρια ανάκτησης των χρηστών έτσι ώστε να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται με σκοπό τη καλλιτεχνική δημιουργία, την προώθηση της καινοτομίας και την επίδειξη της κοινωνικής και οικονομικής αξίας του πολιτιστικού περιεχομένου. Το τελευταίο εξυπηρετεί σαν βάση για συνεχή πειραματισμό και καινοτομία, σε μια σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια αφιερωμένα στο πολιτιστικό περιεχόμενο, τα οποία αποσκοπούν στο να παράξουν νέες εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες στους διαθέσιμους πόρους, μέσω της χρήσης των προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) του WITH.

Οι τρόποι συμμετοχής και χρήσης της πλατφόρμας μπορούν να αναλυθούν, σε υψηλό επίπεδο, στους ακόλουθους:

Μεθοδολογικές αρχές στην κατασκευή θησαυρού για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Τετάρτη 11/5/2016, 11:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλήτριες: Μαρία Δασκαλάκη, Λήδα Χαραμή, Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Εκκινώντας από το πάγιο αίτημα των επιστημών για διεπιστημονικότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων επιχειρούμε να καταδείξουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις στην επιλογή των μεθοδολογικών αρχών και εργαλείων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον προσδιορισμό θεμελιωδών εννοιών για χρήση σε θησαυρούς για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.  Οι μεθοδολογικές αρχές που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ειδικών από τον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και της πληροφορικής ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η επεκτασιμότητα, και η οικονομία στον σχεδιασμό θησαυρών χωρίς αυτό να συνεπάγεται εγκατάλειψη της ιδιαιτερότητας της ορολογίας του κάθε ιδιαίτερου επιστημονικού κλάδου.

Δείτε την παρουσίαση της Μαρίας Δασκαλάκη: Μεθοδολογικές αρχές στην κατασκευή  θησαυρού

Δείτε την παρουσίαση της Λήδας Χαραμή: Ταξινόμηση όρων του θησαυρού

Βασικό σεμινάριο Zotero

Τετάρτη 6/4/2016, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλήτρια: Ελένη Κατσιαδάκη, Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα συναδέλφων η ομιλήτρια θα παρουσιάσει ένα από τα βασικά εργαλεία έρευνας, και ειδικότερα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων. Αναπτύχθηκε από το Roy Rosenzeig Center for History and the New Media, διατίθεται ελεύθερα και λειτουργεί είτε ως αυτόνομη εφαρμογή συμβατή με περισσότερους browsers είτε ως web εφαρμογή μέσα από το Firefox του Mozilla. Μετά από μία σύντομη επίδειξη των βασικών αρχών και στοιχειωδών δυνατοτήτων του εργαλείου, οι παριστάμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με αυτό, να αντλήσουν εγγραφές από βιβλιογραφικές βάσεις και να τις επεξεργαστούν, να συντάξουν δικές τους εγγραφές και να εξαγάγουν βιβλιογραφικά δεδομένα με διάφορους τρόπους.
Για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης ο διατιθέμενος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 15 άτομα. Γι αυτό σας παρακαλούμε, αν είστε βέβαιοι ότι θα παρακολουθήσετε, να δηλώσετε συμμετοχή με εγγραφή στο eventbrite. Ο χώρος στον οποίο θα γίνει το σεμινάριο διαθέτει 7 υπολογιστές. Για την πιο άνετη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή με wifi παρακαλούνται να τους φέρουν. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν εγκατεστημένο το firefox.

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

Δημόσια ιστορία και ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές

Τετάρτη 2/3/2016, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλητής: Γεώργιος Τζεδόπουλος, Ιστορικός της Νεότερης Ιστορίας, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

Η διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας αναπροσδιόρισε εν μέρει τον τρόπο δουλειάς του ιστορικού, αλλά πολύ περισσότερο την ίδια την πρόσληψη και τη νοηματοδότηση της ιστορίας από ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα. Με αφετηρία τις αλλαγές αυτές, η παρουσίαση εξετάζει την ανάδυση της δημόσιας ιστορίας (public history), ενός πεδίου κοινωνικής διάδρασης όπου συγκροτούνται νέες και συχνά αντιφατικές θεωρήσεις του παρελθόντος και της μνήμης, και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της δημόσιας ιστορίας στο πλαίσιο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών (digital humanities).

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

XML και ΤΕΙ: μια σύντομη εισαγωγή στην κωδικοποίηση κειμένων

Τετάρτη 10/2/2016, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλητής: Αθανάσιος Καρασίμος, Γλωσσολόγος, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

Αντικείμενο της ομιλίας είναι μια εισαγωγή  στη γλώσσα σήμανσης XML (και HTML), καθώς και στο πρότυπο TEI (Text Encoding Initiative) που αποτελεί την ναυαρχίδα για την κωδικοποίηση κειμένων πάσης φύσεως για την καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία του περιεχομένου τους. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει την λογική και τον τρόπο δόμησης ενός TEI εγγράφου όπου θα δοθούν παραδείγματα από κάθε του συστατικό. Επίσης θα περιλαμβάνει και την επιβεβαίωση/ επικύρωση των αρχείων μέσω των αρχείων DTD. H παρουσίαση δεν προαπαιτεί την παρακολούθηση κάποιου άλλου σεμιναρίου σε XML/TEI.

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

Δουλεύοντας με το Heurist

Τετάρτη 13/1/2016, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλήτρια: Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Heurist είναι μια πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Sydney, για δημιουργία βάσεων δεδομένων χωρίς γνώσεις πληροφορικής. Είναι προσανατολισμένη στις ειδικές ανάγκες ιστορικών και αρχαιολόγων και άλλων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών. Στην ιστοσελίδα heuristnetwork.org μπορείτε να δείτε video και άλλες πληροφορίες. Για μια συνοπτική περιγραφή ακολουθείστε τον σύνδεσμο. Στην παρουσίαση θα συζητηθεί η εμπειρία από τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με αρκετά χρονικά και χωρικά δεδομένα του 19ου αιώνα.

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

Ανάλυση Κειμένων: μια γενική προσέγγιση

Τετάρτη 1/12/2015, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλητής: Αθανάσιος Καρασίμος, Γλωσσολόγος, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

Στόχος της παρουσίασης είναι να παρουσιαστούν προβλήματα και προκλήσεις που εμφανίζονται κατά την δημιουργία, χρήση, επεξεργασία και ανάλυση των κειμένων, καθώς και τεχνικές, μέθοδοι και εργαλεία της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και τα προβλήματα.
Δείτε εδώ την παρουσίαση.