Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών TheMaS


Το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS (ThesaurusManagementSystem) είναι ένα διαδυκτιακό σύστημα ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών. Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του έργου DARIAH ΚΡΗΤΗ: Ανάπτυξη της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής για την Έρευνα στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ. Πρόκειται για ένα ιδανικό εργαλείο ανάλυσης της λογικής δομής των θησαυρών, ελέγχου και διασφάλισης της συνέπειας τους, και μία από τις καλύτερες επιλογές για την συνεπή διαχείριση σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον ενός συνόλου διασυνδεδεμένων ορολογιών για ταξινόμηση και πρόσβαση δεδομένων.

Το λογισμικό προσφέρεται ως λύση ανοικτού κώδικα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελούν:

Δείτε το βίντεο επίδειξης του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων του THEMAS: Themas video

Δοκιμάστε το THEMAS: Themas demo

Για την άμεση δοκιμή μιας εγκατάστασης του THEMAS με αγγλική γλώσσα διεπαφής και δεδομένα που προέρχονται από ένα τμήμα του θησαυρού Art & Architecture Thesaurus, εισέλθετε στο δοκιμαστικό μας σύστημα εισάγοντας όνομα χρήστη demo και κωδικό demo. Οι οδηγίες χρήσης του συστήματος μπορούν να αναζητηθούν στο αριστερό μενού του παραπάνω συστήματος. Τυχόν δεδομένα που θα εισάγεται θα διαγραφούν μετά το πέρασμα μερικών ημερών.

Περισσότερα για το THEMAS : ICS – Σύστημα διαχείρισης θησαυρών