Που πάνε τα ψηφιακά μας δεδομένα, όταν δεν τα χρηματοδοτούνε πια; Προετοιμάζοντας την ατζέντα


Workshop
26 Octomber 2015, 12:00 – 17:00
National & Capodistrian University of Athens

Sorry, this entry is only available in Greek.