Σταύρος Αγγελής


aggelis

Ο Σταύρος Αγγελής είναι ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά από το 2008. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2000-2004), όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές του με τίτλο «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» (2004 – 2006). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων στο χώρο της ψηφιακής διατήρησης, των ψηφιακών αποθετηρίων, των ψηφιακών βιβλιοθηκών, της ψηφιακής επιμέλειας και των προτύπων μεταδεδομένων (Dublin Core, PREMIS, MODS, EDM etc.)