Χρήστος Παπαθεοδώρου


papatheodorou

Ο Χρήστος Παπαθεοδώρου είναι μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας και Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων, η αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία (e-records).