Νάσος Αργυρίου


argiriou

Σύντομο βιογραφικό

Είμαι απόφοιτος, κατά το έτος 2005, του τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης, Χανιά, ενώ υπερασπίστηκα επιτυχώς το διδακτορικό (PhD) μου τον Οκτώβριο του 2012 στο School of Earth & Environmental Sciences (SEES), University of Portsmouth, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την διάρκεια εκπλήρωσης του διδακτορικού μου εκτέλεσα ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Εργαστήριο Γεωπληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γεωεπιστήμης στο University of Portsmouth. Την τρέχουσα περίοδο είμαι ως ερευνητής postodoc στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ), Εργαστήριο Γεωφυσικής-Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ρέθυμνο.

Έχω ευρεία γνώση και εμπειρία σε διάφορες εφαρμογές software GIS και τηλεπισκόπησης τα τελευταία 10 συναπτά έτη ( ιδίως ArcGIS Desktop, ERDAS Imagine, ER Mapper, ENVI, PCI Geomatica, Quantum GIS, MapInfo και άλλα open-source GIS / RS software’s), σχετικά με δεδομένa επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, διαχείριση χωρικών δεδομένων, το χειρισμό των δεδομένων και την ανάλυση τους κλπ. Έχω επίσης εμπειρία ετών πάνω σε γεωφυσικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των γεωλογικών/μεταλλευτικών ερευνών και αρχαιολογικών εφαρμογών.

Ως επιστημονικός συνεργάτης στο University of Portsmouth εκτελούσα χρέη λέκτορα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα. Oι διδάκτικές μονάδες μου περιλαμβάναν προετοιμασία εργασιών GIS και τηλεπισκόπησης και επίδειξη μαθημάτων κατάρτισης σε εφαρμογές GIS και τηλεπισκόπησης πάνω σε ψηφιακή χαρτογράφηση, μεταλλευτικών ερευνών, ψηφιακής γεωεπιστήμης και γεωλογικών κινδύνων και μοντελοποίησης τεχνικών δεδομένων για τη διαχείριση καταστροφών. Επίσης κατά τα τελευταία έτη ήμουν προσκεκλημένος από το Royal Geographical Society (RGS), London, UK, στο να παρουσιάσω εφαρμογές GIS και τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας τα λογισμικά ArcGIS Desktop και Quantum GIS ως μέρος του ετήσιου σεμιναρίου “Geographical Information Sciences for expeditions and fieldwork (RGS-IBG GIS)”, London, UK.

Τίτλος Σεμιναρίου

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχουν συμβάλει σημαντικά στην λήψη αποφάσεων για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων κυρίως σε διάφορους τομείς της γεωεπιστήμης. H ραγδαία εξέλιξη του GIS βρίσκει πλέον εφαρμογές σε επι μέρους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Το εργαστήριο GIS διαχωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό σκέλος στοχεύει σε μια συνολική θεώρηση στο GIS, όπου θα δοθούν οι αναγκαίες  πληροφορίες για την κατάρτιση του συστήματος, τις εφαρμογές του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την αλληλοσύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός του θεωρητικού μέρους είναι η κατανόηση της χρησιμότητάς σε διάφορους τομείς της επιστήμης ως βοηθητικού εργαλείου για την επίλυση επιστημονικών ερωτημάτων. Θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της χρήσης του ArcGIS και άλλων ελεύθερων  GIS λογισμικών, όπου οι συμμετέχοντες θα κατατοπιστούν σχετικά και θα προετοιμαστούν για το πρακτικό μέρος που θα ακολουθήσει. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει περιήγηση και χρήση βασικών εφαρμογών στο ArcGIS λογισμικό με έμφαση στην εφαρμογή του από χρήστες σε επιμέρους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών. Σκοπός του πρακτικού μέρους είναι η κατανόηση της χρήσης εφαρμογών GIS και η προσαρμογή τους ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε επιστημονικού ενδιαφέροντος. Θα ακολουθήσουν πρακτικές ασκήσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν ελεύθερα λογισμικά GIS, όπως το QGIS, καθώς και το Google Earth για GIS  εφαρμογές.