Νικόλαος Παπαδάκης


papadakis

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Νικόλαος Κ. Παπαδάκης απέκτησε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών καθώς και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας ως επαγγελματίας Μηχανικός Λογισμικού. Έχει υπηρετήσει ως Τεχνικός διευθυντής,  Διαχειριστής Έργων και Αρχιτέκτονας πληροφορίας σε διάφορες εταιρείες και για μεγάλης κλίμακας ΙΤ έργα. Έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές ομάδες R&D και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκά ερευνητικά και εθνικά Έργα.Από το 2013 έως σήμερα είναι Επίκουρος καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως Λέκτορας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθηγητής στην Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως βοηθός καθηγητή. Είναι συν-ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Infili Ltd μια νεοσύστατη εταιρεία έρευνας και πληροφορικής με κεντρικούς άξονες δράσης τα social media analytics, την ανάλυση συναισθήματος από κείμενα και την εξόρυξη δεδομένων.Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια, ως διοργανωτής, αναπληρωτής εκδότης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου αλλά και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς: Web Mining, Ασφάλεια συστημάτων, Σημασιολογικός Ιστός, Εξαγωγή Πληροφορίας και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τίτλος Σεμιναρίου
Εισαγωγή στα πρότυπα και εργαλεία κωδικοποίησης κειμένου στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιστημών

Περίληψη

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να παράσχει μια συμπυκνωμένη και κατανοητή εισαγωγή στις τεχνικές κωδικοποίησης κειμένου στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι συμμετέχοντες σε πρώτη φάση θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης κειμένου και στη συνέχεια θα εντρυφήσουν στο πως αυτές συνδέονται με κεντρικά ζητήματα της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας. Πέραν των βασικών στοιχείων θεωρίας θα παρουσιαστούν και αναλυθούν και τα πρακτικά εργαλεία, ξεκινώντας από τα πρότυπα XML, ΤΕΙ, και XSLT αλλά και τις βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων, SQL, graph databases, NoSQL. Κάθε διάλεξη θα συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό μέρος της που θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν σε μικρές ομάδες με την κωδικοποίηση βασικών κειμένων, με τη χρήση προτύπων και εργαλείων που θα τους παρουσιαστούν και θα τους διανεμηθούν. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου παρά μόνο η στοιχειώδης εξοικείωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο.