GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Ανασκαφή κειμένων και ανάλυση τόπων

Ημερομηνία Προσθήκης:

Πενθήμερο εισαγωγικό εργαστήριο στο πρότυπο ΤΕΙ και το σύστημα GIS
3 – 7 Νοεμβρίου 2014
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Akadimia-Banner_800

Σχετικά:

Η Ομάδα DARIAH της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος DARIAH-GR, οργανώνει το πρώτο εισαγωγικό εργαστήριο εξοικείωσης στο πρότυπο TEI (Text Encoding Initiative, διάρκειας 12 ωρών) και την τεχνολογία GIS (Geographic Information Systems διάρκειας 8 ωρών). Εισηγητές του εργαστηρίου θα είναι οι κκ. Παπαδάκης Νικόλαος (TEI) και Νάσος Αργυρίου (GIS). Άδειες χρήσης του λογισμικού ArcGIS, στο οποίο θα εφαρμοστεί πρακτική άσκηση του συστήματος GIS, προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς από τον κ. Άδωνι Κοντό (Marathon Data Systems).

Πότε:

3 έως 7 Νοεμβρίου 2014,

Δευτέρα 10:00-13:30
Τρίτη και Τετάρτη 15:00-18:30
Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-13:30

Πού:

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 177 78 Ταύρος, ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος.

Πρόσβαση: Λεωφορείο 815 στάση Παλ.Τέρμα από Ομόνοια

Γραμμή Ηλεκτρικού: Ταύρος-Ελ.Βενιζέλος(1.3 Km)

Ομιλητές:

Νικόλαος Παπαδάκης  | Εισαγωγή στα πρότυπα και εργαλεία κωδικοποίησης κειμένου στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιστημών.

Νάσος Αργυρίου  | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Πρόγραμμα:

>Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014: Γλώσσες σήμανσης  Παρουσίαση

10.00-11.30 |  Γλώσσες σήμανσης και δομές αποθήκευσης

Τι είναι οι γλώσσες σήμανσης (Markup languages).

Βασικές έννοιες XML: elements, attributes, document structure, και schemas.

Ποιος είναι ο ρόλος των προτύπων και του ΤΕΙ. Γιατί χρειαζόμαστε γλώσσες σήμανσης.

Βάσεις δεδομένων: αναπαράσταση πληροφορίας σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Εισαγωγικά στοιχεία της γλώσσας SQL.

Graph Databases και NoSQL βάσεις.

11.30-12.00  |  Διάλειμμα

12.00-13.30  |  Πρακτικό μέρος

Εξοικείωση με διάφορους XML editors, τη βάση δεδομένων MySQL και αντίστοιχες διαπροσωπίες ανοικτού κώδικα για εκτέλεση SQL ερωτημάτων. Παρουσίαση της Neo4J μια εναλλακτική γραφική βάση δεδομένων για να αναπαράσταση πληροφορίας.

>Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014: TEI στις Ανθρωπιστικές επιστήμες  Παρουσίαση

15.00-16.30  | Ο ρόλος και η χρήση του ΤΕΙ στο τοπίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών

Πώς η λειτουργία του ΤΕΙ στηρίζει τη δημιουργία των ψηφιακών ανθρωπιστικών κειμένων.

Ποιοι χρησιμοποιούν σήμερα το ΤΕΙ και πώς εξελίσσεται.

Βασική σημασιολογική κωδικοποίηση με χρήση του προτύπου ΤΕΙ.

Βασική κωδικοποίηση χειρόγραφου.

Μεταδεδομένα και επικεφαλίδα ΤΕΙ.

Επικαλυπτόμενες Ιεραρχίες, το πρόβλημα.

Υφιστάμενα εργαλεία.

16.30-17.00 |  Διάλειμμα 

17.00-18.30 |  Πρακτικό μέρος

Σε αυτή την “εργαστηριακή” σύνοδο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εργαστούν μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες (ανάλογα με τις προτιμήσεις και το επίπεδο τους) για να κωδικοποιήσουν μια σειρά από δείγματα εγγράφων χρησιμοποιώντας βασικά στοιχεία (όπως η επικεφαλίδα ΤΕΙ). Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα δείγμα (και ίσως και περισσότερα). Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων και παρατηρήσεων, π.χ ποια στοιχεία των δειγμάτων οι συμμετέχοντας κωδικοποίησαν με τον ίδιο τρόπο.

>Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014: Δομημένες πληροφορίες

15.00-16.30 |  Μηχανισμοί παρουσίασης δομημένης πληροφορίας

Ανακεφαλαίωση για το ΤΕΙ.

Πρότυπα, σχήματα και Stylesheets  (CSS) για την παρουσίαση της πληροφορίας.

Το XSLT: μετατροπή από διαφορετικά φορμά. Πως εφαρμόζεται.

Xpath και ΤΕΙ.

Γραφικά και εικόνες στο ΤΕΙ.

16.30-17.00 |  Διάλειμμα 

17.00-18.30 |  Πρακτικό μέρος

Σε αυτό το πρακτικό μέρος οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στη μετατροπή και παρουσίαση κωδικοποιημένων αρχείων σε μια σειρά από διαφορετικά φορμά (π.χ HTML, pdf, odt, κλπ).

Θα εξοικειωθούν, επίσης, στη χρήση δυο διαφορετικών περιβαλλόντων για να επιτύχουν το σκοπό τους. Θα γίνει εκτενής παρουσίαση στη χρήση των εργαλείων αυτών.

>Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014: Εισαγωγή στο GIS Παρουσίαση

10.00-11.30  |  Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) – Θεωρητικό μέρος

Ιστορία και κατάρτιση του GIS.

Πώς τα δεδομένα GIS συλλέγονται, αποθηκεύονται , ανακτώνται , αναλύονται και παρουσιάζονται.

Πηγές όπου μπορούν να βρεθούν τέτοια δεδομένα.

Εφαρμογές GIS στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το GIS στις νέες τεχνολογίες.

Συνοπτική περιγραφή χρήσης ArcGIS και δωρεάν GIS λογισμικών.

11.30-12.00 |  Διάλειμμα 

12.00-13.30  |  Εισαγωγή στο ArcGIS λογισμικό – Πρακτικό μέρος

Περιήγηση στο περιβάλλον του ArcGIS λογισμικού.

Χρήση βασικών εφαρμογών του ArcGIS, όπως γεωαναφορά ιστορικών χαρτών, ψηφιοποίηση και δημιουργία διανυσματικών δεδομένων (vector data), εισαγωγή χαρακτηριστικών πληροφοριών στα διανυσματικά δεδομένα (vector data), αναλύσεις με διανυσματικά δεδομένα (vector data).

Περιήγηση στο ArcScene και εισαγωγή 3D μοντέλων, όπως για παράδειγμα αρχαίων θεάτρων, μνημείων.

>Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014: Εργαλεία ArcGIS και QGIS

10.00-11.30 |  Aναλύσεις χωρικών δεδομένων με το ArcGIS λογισμικό και βασικές λειτουργίες του Google Earth. – Πρακτικό μέρος

Αναλύσεις χωρικών δεδομένων με χρήση πιο πολύπλοκων και εξειδικευμένων εφαρμογών του ArcGIS.

Περιήγηση στο Google Earth με παρουσίαση βασικών εφαρμογών για τη δημιουργία χρήσιμων θεματικών χαρτών.

11.30-12.00 |  Διάλειμμα 

12.00-13.30 |  Εισαγωγή στο QGIS ελεύθερο λογισμικό – Πρακτικό μέρος

Περιήγηση και χρήση βασικών εφαρμογών του QGIS.

Παρουσίαση συνοπτικά επιπλέον εφαρμογών GIS βάση αποριών και ερωτήσεων που θα τεθούν από τους συμμετέχοντες.

Υλικοτεχνική υποδομή:

Εγκατάσταση του λογισμικού ArcGIS, QGIS και Google Earth.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν έως 30 ερευνητές σε επιμέρους πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ειδική φόρμα εγγραφής κατόπιν πρόσκλησης.

Πρόσκληση εργαστηρίου