Εργαλεία και Μητρώα


Η περιοχή αυτή φιλοξενεί ψηφιακά εργαλεία και μητρώα που αναπτύσσονται ή διατίθενται στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR. Τόσο τα εργαλεία όσο και τα μητρώα διατίθενται σε ανοικτή πρόσβαση κι απευθύνονται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και σε διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόµους, βιβλιοθηκονόµους, επιµελητές µουσείων κ.ά.). Η δημιουργία και η χρήση τους αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής σε ένα δυναµικό, ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και δεδοµένων.