GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Βιβλιοθήκη


Δημοσίευση στις 3/1/2020 άρθρου με τίτλο Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακή Ιστορία της Τέχνης: Ένα νέο ερευνητικό πεδίο, για τη στήλη DHt(r)ip στο ιστολόγιο ΝΗΜΑ της Υποδομής ΔΥΑΣ. Το άρθρο πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στο νέο ερευνητικό πεδίο της Ψηφιακής Ιστορίας της Τέχνης ως υποπεριοχής των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities). Ειδικότερα γίνεται αναφορά σε δύο διακλαδώσεις του εν λόγω πεδίου: Στο πλαίσιο της πρώτης αξιοποιούνται τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας σε ερευνητικές και σωστικές διαδικασίες με σκοπό την τεκμηρίωση των ίδιων των καλλιτεχνικών έργων. Η δεύτερη – χάριν της παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων – εστιάζει στη συστηματική συσσώρευση ενός μεγάλου όγκου ‒ετερόκλητων συχνά‒ ψηφιακών δεδομένων.

διαθέσιμο σε http://nema.dyas-net.gr/dh-trip-44/


Tzedopoulos Y., Mergoupi-Savaidou E.,“Terminology Loose Ends: Social Collective Entities Facet”, Thesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation focuses on the need for rephrasing the facet “Groups and Collectivities” of the Backbone Thesaurus (BBT), renaming it as “Social Collective Entities” and dividing it in two hierarchies. The one hierarchy, called “Organisations”, will apply to organisations; and the other, called “Groups and Collectivities”, will include more informal groups of people.

Goulis H., Tzedopoulos Y., “Terminology Loose Ends: Sociopolitical ProcessesThesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation deals with the definition of a specific term called “sociocultural processes” distinct from the concept of natural processes, and with its inclusion in the facet “Activities” of the Backbone Thesaurus (BBT).

Goulis H., “Advocating for the Use of the BBT in Order to Expand its User Base”, Thesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation explores further steps for advocating the use of the Backbone Thesaurus by producing and disseminating promotional material  which will focus and explicitly explain to thesauri holders (stakeholders / organisations), with concrete examples, the benefits of connecting to the BBT.


Ένα σύνολο οδηγιών του PARTHENOS για την εφαρμογή των αρχών FAIR στη διαχείριση και επανάχρηση δεδομένων επικεντρώνεται στο θέμα των κοινών πολιτικών. Αυτός ο σύντομος οδηγός παρέχει είκοσι οδηγίες για την εναρμόνιση των προσπαθειών όσων παράγουν, αρχειοθετούν και χρησιμοποιούν δεδομένα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν εφικτή η επανάχρηση των ερευνητικών δεδομένων με βάση τις αρχές FAIR. Κάθε οδηγία έχει συστάσεις και για ερευνητές και για αρχεία, καθώς αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές προτεραιότητες για κάθε περίπτωση.

Περισσότερα


Katsiadakis H., “Coping with Temporal Data Using Heurist”, Historical Content Metadata, Ηράκλειο, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΙΤΕ, 21/10/2019. (περισσότερα)

The paper discusses how the temporal object concept of Heurist handles problems of accurate representation of temporal data derived from historical documents. It focuses on the handling of missing data and use of calendar styles other than the Gregorian one.


Κατσιαδάκη Ελ., «DARIAH-GR/ΔΥΑΣ σύντομη Παρουσίαση» , 1ο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες DHSS2019, Αθήνα, Κτήριο Τροίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15-19/07/2019. (περισσότερα)

Σύντομη παρουσίαση της Εθνικής Υποδομής για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ.


Jennifer Edmond, Vicky Garnett, Helen Goulis, Kristen Schuster, Ulrike Wuttke, “Developing and Integrating Training Materials on Research Infrastructures into Higher Education course design: The PARTHENOS Experience”,  Αnnual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (Digital Humanities Conference 2019), Utrecht, July 9-12. (περισσότερα)

This long paper set a context for training around Research Infrastructures, and their inclusion in formal Higher Education courses. Using PARTHENOS materials as a case study, we discussed the rationale for and process of designing the course to incorporate training materials around Research Infrastructures following extensive research via a survey, desk research and workshops into the current state of training provision in the Digital Humanities within Higher Education Institutions. It also discussed the design of the resulting module in more detail, and the results of the evaluation process we have undertaken. Finally, we offered the lessons learned throughout this process and recommendations for the incorporation of training materials from Digital Research Infrastructures.


Karasimos A., Tzedopoulos Y., Goulis H., Mergoupi-Savaidou E., Chrysovitsanos G., Iakovidou A., Falierou A., Kalafata P., Vernardaki E., Spiliotopoulou M., Katsiadakis H., “The Battleground of Humanities Data: Handling Multidisciplinarity and Diversity”,  DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Warsaw, 06/05/2019. Extended abstract in DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Book of Abstracts, pp. 130-132. (περισσότερα)

The paper presents the methodology adopted by the team of the Greek national infrastructure for the Arts and Humanities (DYAS) in handling the complex issues of multidisciplinarity and diversity of Humanities data. It focuses on three specific actions developed by DYAS: the registry of Greek collections that are related to Humanities and Social Sciences; the DYAS Humanities Thesaurus that comprises most of the Arts and Humanities subject fields; and the digital platform for the integration of metadata related to digitized sources from the 1940s in Greece.

Goulis H., Tsoulouha E., “A web of thesauri: Aligning specialist thesauri to the Backbone Thesaurus.Thesaurus Maintenance WG meeting”, DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Warsaw, 06/05/2019. Extended abstract in DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Book of Abstracts, pp. 16-17. (περισσότερα)

The paper explored methods to build and manage thesauri, exemplified by use cases from the Backbone Thesaurus, and the specialist thesauri of the Academy of Athens (AA), the Deutsches Archäologisches Institut (DAI), and the Fédération et ressources sur l’Antiquité (FRANTIQ).

Bruseker G, Goulis H., Tsoulouha E, “The BackBone Thesaurus – evolving a meta-thesaurus for the humanities through collaborative, distributed thesauri maintenance and development”, DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Warsaw, 06/05/2019. Extended abstract in DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Book of Abstracts, pp. 77-79. (περισσότερα)

The poster presentation showcases the development and collaborative management of the BackBone Thesaurus (BBT) –an overarching thesaurus for the Humanities, along with the online tool that enables users navigate through the hierarchies of BBT, connect thesauri to it, as well as propose to modify the structure of the meta-thesaurus upon expanding its scope.

Hedges, M., Stuart, D., Tzedopoulos, Y., Garnett, V., Bassett, S., Spiecker, C., Giacomi, R., Sanesi, M., “DH Foresight: Informing the Future of Methods and Infrastructures”  DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Warsaw, 06/05/2019. Extended abstract in DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Book of Abstracts, pp. 117-119. (περισσότερα)

The paper presents the results of a foresight study about the development of DH in the near future, which was based to a large extent on feedback provided by interviews with researchers of the Humanities.

BOOK OF ABSTRACTS


Καλαφατά Π.: “A brief presentation of Apollonis”, Digital Text Analysis for the Humanities Workshop, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 4-5/5/20

Παρουσίαση της εθνικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ (Presentation of Apollonis) στο πλαίσιο του εργαστηρίου. (περισσότερα)

This paper is a brief presentation of APOLLONIS – the Greek Infrastructure for Digital Arts, Humanities and Language Research and Innovation. More specifically the paper focuses on the identity of this infrastructure and presents its main goals which are the development of methodological and technological standards, as well as the exchange of expertise and access to cognitive resources


Goulis H., “Developing a model for sustainable interoperable thesauri maintenance”, Thesaurus maintenance WG workshop, Herakleio, FORTH, 28/9/18 (περισσότερα)

The paper outlines the goals of the Thesaurus Maintenance Working Group established in the context of DARIAH-EU and presented it’s work outcomes regarding the development of a model to render existing terminologies used across the humanities, interoperable and effectively managed via a consistent overarching thesaurus for the humanities (Backbone Thesaurus-BBT).

Chrysovitsanos G, Falierou A., Goulis H., Iakovidou A., Kalafata P., Karasimos A., Mergoupi-Savaidou E., Tzedopoulos G., Katsiadakis H., “Challenges in implementing the BBT. Lessons to be learned from the DYAS Humanities Thesaurus”,Thesaurus maintenance WG workshop, Herakleio, FORTH, 28/9/18 (περισσότερα)

This paper focuses on the challenges experienced by the Academy of Athens team in implementing the BBT (BackBone Thesaurus) during the compilation of Dyas Humanities Thesaurus. The paper reviews issues in classifying terms in BBT with spatiotemporal attributes, suggests improvements in the facets and hierarchies definitions and detects areas that are not covered by the BBT facets developed so far.