GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Εργαλεία και Μητρώα


Η περιοχή αυτή φιλοξενεί ψηφιακά εργαλεία και μητρώα που αναπτύσσονται ή διατίθενται στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR. Τόσο τα εργαλεία όσο και τα μητρώα διατίθενται σε ανοικτή πρόσβαση κι απευθύνονται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και σε διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόµους, βιβλιοθηκονόµους, επιµελητές µουσείων κ.ά.). Η δημιουργία και η χρήση τους αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής σε ένα δυναµικό, ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και δεδοµένων.


H ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies), που στόχο έχει την υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω ευφυϊών και καινοτόμων εργαλείων και την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων, διεξάγει έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 7 του έργου, που αφορά στην κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη (Skills, professional development and advancement) και ειδικότερα στη δράση που θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση της διδασκαλίας χρήσης των ερευνητικών υποδομών στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φοιτητές ή ερευνητές-αποφοίτους προγραμμάτων Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς και στους διδάσκοντες.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο, έως την Δευτέρα 31/7/2017, στο portal του PARTHENOS: ερωτηματολόγιο


Τετραήμερο σεμινάριο
2-5 Μαΐου 2017, 9:00 – 17:00
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28

Περισσότερα


DARIAH Welcomes Universities from Sweden and the United Kingdom

7/7/2016

Περισσότερα


Συστήματα αντιστοίχισης μεταδεδομένων, συλλογής και διαλειτουργικής διαχείρισης του περιεχομένου ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.1

Τεχνολογίες και πλατφόρμες σημασιολογικής αναπαράστασης της γνώσης στην απάντηση των επερωτημάτων ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.2

Σημασιολογικός εμπλουτισμός των μεταδεδομένων με χρήση πολυμεσικών πληροφοριών και συνδεδεμένων δεδομένων ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.3


10-12 Οκτωβρίου 2016
Βέλγιο, Πανεπιστήμιο Ghent, Συνεδριακό κέντρο ‘Het Pand’

Περισσότερα


Workshop
11 July 2016, 9:30-18:00
Krakow, Poland

Περισσότερα


Εργαστήριο
16 και 17 Μαΐου 2016, 10πμ – 4μμ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πληροφορικής

Περισσότερα


Μια δράση με στόχο τη διάδοση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και την επικοινωνία με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 

Μια ματιά στην τυπική οντολογία CIDOC CRM και τις μεθόδους για την πρακτική της εφαρμογή στην ενοποίηση δεδομένων

Παρασκευή 24/2/2017, 10:30 π.μ.

Αναγνωστοπούλου 14, Αίθουσα DARIAH

Ομιλητής: George Bruseker, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η εισήγηση «A Look at Formal Ontology, CIDOC CRM and Methods for their Practical Application for Data Integration» είναι μία εισαγωγή στην τυπική οντολογία και τη χρήση της. Ειδικότερα γίνεται εισαγωγή στην οντολογία CIDOC CRM για δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξηγεί τη βασική λογική της οντολογίας CIDOC-CRM και πως μπορεί να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα για την αντιστοίχιση ετερογενών δεδομένων σε μία κοινή διατύπωση. Επίσης, παρουσιάζεται το εργαλείο 3M για την αντιστοίχιση δεδομένων στο CIDOC-CRM. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την αντιστοίχιση και το λογισμικό.

Δείτε την παρουσίαση του CIDOC-CRM και την παρουσίαση αντιστοίχισης δεδομένων.

Περισσότερα


Στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR άρχισε η ανάπτυξη ενός θησαυρού όρων που ενδιαφέρουν τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του ο θησαυρός περιέλαβε όρους από τις εξής θεματικές περιοχές: Ανθρωπολογία και Εθνολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Κλασικές σπουδές, Μεσαιωνική Ιστορία, Νεότερη Ιστορία, Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία,  Φιλοσοφία, Θεατρικές Σπουδές, Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Μουσικολογία, Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης.  Περισσότερα


Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ. Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Περισσότερα