GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Πληροφορίες


 Από το Μάιο του 2013 συνεργάζομαι σε ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας. Αποφοίτησα το 2010 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο «Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης» με ώθησε στην περεταίρω ενασχόλησή μου με το σημασιολογικό ιστό και τα μεταδεδομένα ψηφιακών αντικειμένων.

Στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας το τρέχoν χρονικό διάστημα έχω αναλάβει δραστηριότητες και εργασίες ανάπτυξης μερών συστημάτων αποθετηρίων και πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερα μεγάλους όγκους δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας και διατήρησης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

 


Panos Constantopoulos is Professor in the Department of Informatics and Dean of the School of Information Sciences and Technology, Athens University of Economics and Business. He is also affiliated with the “Athena” Research Centre where he heads the Digital Curation Unit. He has previously been Professor in the Department of Computer Science, University of Crete (1986-2003). From 1992 to 2003 he was head of the Information Systems Laboratory and the Centre for Cultural Informatics at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas.
He holds a Diploma in Electrical and Mechanical Engineering from the National Technical University of Athens (1978), a Master of Science in Electrical Engineering from Carnegie-Mellon University (1979) and a Doctor of Science in Operations Research from Massachusetts Institute of Technology (1983).
His scientific interests include: digital curation and preservation, knowledge representation and conceptual modeling, ontology engineering, semantic information access, decision support and knowledge management systems, cultural informatics and digital libraries.


Despoina Trivela is a PhD student in the Image, Video and Multimedia Systems Laboratory of the National Technical University of Athens (IVML-NTUA).
She obtained her diploma from the the school of Electrical and Computer Engineering of the National Technical University of Athens in 2009. Her research interests include knowledge representation and reasoning, description logics, query rewriting techniques over ontologies.

Her PhD thesis is focusing mainly on conjunctive query answering algorithms for expressive ontologies. She has designed optimisation techniques for query rewriting in the DL-Lite, ELHI and Horn-SHIQ description logic languages. The designed algorithms aim to reduce the number of redundant inferences conducted during the rewriting procedure, as well as to minimise the number of query rewritings.
The algorithms have been implemented into the query rewriting system Rapid that has been developed in IVML.

She has conducted an internship in Paris Sud 11 University where she worked on ontology-based data access and query rewriting techniques over inconsistent lightweight ontologies. During the last two years, she is also working in applying the specific techniques for semantic query answering in the area of cultural content web access, in the framework of EU funded projects.


Dr. Nikolaos (Nikos) Simou was born in Athens, Greece in January 1981. He is a researcher at the Department of Electrical and Computer Engineering (ECE) at the National and Technical University of Athens and a member of Image, Video and Multimedia Systems Laboratory (IVML). His research interests include knowledge representation both under certain and uncertain or imprecise knowledge based on crisp and fuzzy descriptions logics, ontologies, implementation and optimization of reasoning systems and the management of metadata for digital libraries.

The main focus of his work during his Ph.D was the implementation and optimization of fuzzy reasoning systems. He designed and implemented the innovative fuzzy reasoning engine FiRE based on the fuzzy description logic f-SHIN. Another important part of his work involves the implementation of semantic multimedia applications. More specifically, he proposed a system using fuzzy description logics for exploiting the information offered by multimedia algorithms and classifying multimedia documents. He has also participated in W3C Taskforce Multimedia Annotation on the Semantic Web (MM).

During the last two years, he has been involved in many initiatives and EC projects concerning metadata modeling and aggregation, digital cultural heritage access and interoperability, semantic web technologies. He participated in Europeana activities for the prototyping of EDM, while his research is focused on the semantic transformation, the enrichment and the publication of cultural metadata as Linked Open Data.


Ο Πρόδρομος Τσιαβός είναι ο Επικεφαλής του Τμήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου Πληροφορίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της εταιρίας μας. Είναι δικηγόρος Αθηνών και έχει σπουδές στους τομείς της Νομικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε θέματα δικαίου της πληροφορίας σε διάφορους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Ο κ. Τσιαβός είναι επισκέπτης επιστημονικός συνεργάτης στο London School of Economics, ενώ έχει εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ως συνεργάτης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού. Ο κ. Τσιαβός είναι υπεύθυνος θεμάτων ανοιχτής αδειοδότησης για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Θεμάτων για την Περαιτέρω Χρήση Δημόσιας Πληροφορίας που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα αναθεώρησης της Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας και έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε περιοδικά και σε συνέδρια σε θέματα ανοιχτού Λογισμικού, περιεχομένου και δεδομένων.


papaxristopoulos

Ο Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος ανήκει στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από τον Φεβρουάριο του 2014. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1999-2003), όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές του με τίτλο «Επιστήμη της Πληροφορίας – Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών και ειδικότερα στον τομέα της αξιολόγησης και τη μοντελοποίηση γνώσης.


Η Έφη Πάζα είναι επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από το Φεβρουάριο του 2015. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ-Αθήνας (2000-2004) καθώς και του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2005-2009), ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της με τίτλο «Επιστήμη της Πληροφορίας –Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» (2006-2007). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του χώρου της ψηφιακής διατήρησης και των μεταδεδομένων.


Ο Βαγγέλης Νομικός είναι επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από τον Οκτώβριο του 2014. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην κατεύθυνση «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε περιοχές όπως οι δικτυοκεντρικές αρχιτεκτονικές, οι εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού, τα κατανεμημένα συστήματα και η διαχείριση δεδομένων. Επιπλέον, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εκπαίδευσης ενηλίκων.


aggelis

Ο Σταύρος Αγγελής είναι ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά από το 2008. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2000-2004), όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές του με τίτλο «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» (2004 – 2006). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων στο χώρο της ψηφιακής διατήρησης, των ψηφιακών αποθετηρίων, των ψηφιακών βιβλιοθηκών, της ψηφιακής επιμέλειας και των προτύπων μεταδεδομένων (Dublin Core, PREMIS, MODS, EDM etc.)


papatheodorou

Ο Χρήστος Παπαθεοδώρου είναι μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας και Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων, η αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία (e-records).